AVISO LEGAL

Denominación social: Miquel Ferrer Amengual
Domicilio social: C. Santa Catalina Tomàs, 30E
Correo electrónico: info@mendemic.com
Teléfono de contacto: 663 943 176
Horario de atención: de 9:30 a 1:30 horas
Número de identificación fiscal: 41536959V
Representante legal: Miquel Ferrer Amengual