TERMES I CONDICIONS

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, articles 10 i 11, la informació legal de l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’internet www.mendemic.com està disponible per a usuaris, usuàries i visitants.

Nom: Miquel Ferrer Amengual, 41536959V (Mendèmic)
Adreça: Carrer Santa Catalina Tomàs, 30 E, Manacor. CP: 07500
Correu electrònic: info@mendemic.com
Número de telèfon: 663 943 176

Per usar aquest lloc web com a visitant o registrar-se i accedir als serveis proporcionats per www.mendemic.com, és necessari que accepti els següents termes de servei.

a) L’usuari/ària accepta aquests termes de servei.
b) Si l’usuari/ària no accepta els següents termes, no podrà usar el lloc web ni accedir als serveis proporcionats per www.mendemic.com.

a) Els presents termes i condicions regulen l’accés i l’ús del lloc web www.mendemic.com. L’ús d’aquest llos web li confereix la condició d’usuari/ària del lloc des del moment en què accedeix i comença a navegar en aquest lloc, accedint a qualsevol dels continguts. Des d’aquest mateix moment, l’usuari/ària accepta expressament els presents termes i condicions generals. L’usuari/ària accepta les condicions específiques aplicables als diferents serveis oferts per l’empresa a través del lloc web.

b) A través del seu lloc web, Mendèmic atorga als usuaris i usuàries l’accés i ús de diferents informacions i serveis.

c) El lloc web és d’accés gratuït per als usuaris i usuàries. Els usuaris i usuàries es comprometen a usar el lloc web de conformitat amb la Llei, les presents condicions generals, la moral i les regles de bones pràctiques generalment acceptades i l’ordre públic.

d) Generalment, per accedir a serveis i a informació en el lloc web no es requereix subscripció ni registre d’usuari/ària. No obstant això, Mendèmic condiciona el registre d’usuari/ària d’alguns dels seus serveis o la complimentació d’un formulari per a la recollida de diferents dades. Aquest registre es durà a terme en la forma específica que s’indiqui a la pàgina web o en les condicions particulars que regulin aquest servei.

e) Des del moment en què s’accepten aquestes condicions, els usuaris i usuàries es comprometen a usar el lloc web www.mendemic.com, el seu contingut i serveis de conformitat amb la Llei, amb les normes de bones pràctiques generalment acceptades i amb l’ordre públic, utilitzant la diligència que es requereix per la natura del servei que estan usant a través de la pàgina web www.mendemic.com.

L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís aquestes condicions. En aquest cas, les noves modificacions es publicaran i anunciaran amb la major antelació possible. En tot cas, es reserva el dret a modificar la web i la seva configuració unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís.

El present Avís Legal només és vàlid per al lloc web i els continguts propietat de l’empresa i no és d’aplicació als hipervincles o llocs web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’empresa no és responsable del contingut de cap dels llocs web vinculats, ni de cap enllaç inclòs dins una pàgina web accessible a través del lloc web de l’empresa.

El contingut d’aquesta pàgina web és propietat exclusiva de l’empresa i, a efectes expositius, no limitatius, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos gràfics, il·lustracions, fotografies i qualsevol altre element que aparegui a la pàgina web. Així mateix, tots els noms comercials, marques o firmes distintives de qualsevol classe de contingut en el lloc web estan protegits per la llei de propietat intel·lectual i industrial. És l’empresa la que té els drets per exercir explotació d’aquesta propietat intel·lectual, en qualsevol forma que s’estimi i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. Es prohibeix expressament a l’usuari/ària utilitzar sense consentiment exprés qualsevol propietat intel·lectual o industrial de llos web, ni tan sols parcialment, i/o dels seus continguts.

L’empresa té dret a emprendre accions legals contra qualsevol usuari/ària que reprodueixi, distribueixi, comercialitzi, transformi i, en general, qualsevol altre tipus d’explotació de qualsevol forma, de la Totalitat o part dels continguts de la pàgina web que constitueixi una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per aquestes condicions i termes generals, i per qualsevol comunicació requerida entre l’empresa i l’usuari/ària, aquest últim es posarà en contacte amb l’empresa enviant un correu electrònic a Mendèmic. Les comunicacions de l’empresa a l’usuari/ària es realitzaran amb les dades aportades per aquest últim en el procés de registre a la pàgina web www.mendemic.com. L’usuari/ària accepta expressament els correus electrònics de l’empresa com a procediment vàlid per a comunicar-se amb ells sempre que es tracti d’una comunicació relativa a l’ús de la pàgina web i/o a la prestació dels serveis oferts.

Els següents termes es regeixen per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en tot allò no expressat en aquest contracte com a forma d’interpretació, vigència i execució. Ambdues parts renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten expressament als Jurats i Tribunals de Palma de Mallorca per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les condicions contractuals.