Què és Mendèmic?

Mendèmic
és una plataforma de venda en línia d’autor/a i multi-marca. Tenim una funció social, local, justa i responsable.

Mendèmic és un altaveu per a artistes, artesans i dissenyadors de moda de Mallorca.

"

Els ajudam a créixer i els donam a conèixer, creant així una relació recíproca.

El nostre objectiu és oferir una eina senzilla en la qual els i les consumidores estan vinculats amb les persones creadores i amb el procés creatiu.

És una finestra oberta que mostra la diversitat dels corrents artístics que es desenvolupen a Mallorca.

Sobre el nostre nom...

Volíem crear una marca que representés el cor de Mallorca, la nostra gent, els nostres paratges...

La “M” prové de Mallorca, i la resta, del mot endèmic,és a dir, que habita en una regió determinada.