AVÍS LEGAL

Denominació social: Miquel Ferrer Amengual
Domicili social: C. Santa Catalina Tomàs, 30E
Correu electrònic: info@mendemic.com
Telèfon de contacte: 663.943.176
Horari d’atenció: de 9:30 a 1.30 hores
Número d’identificació fiscal: 41536959V
Representant legal: Miquel Ferrer Amengual